Ik ken het ondernemingsnummer (KBO-nummer) niet van de onderneming waarvoor ik de roltoekenning aanvraag.