Waarom kan ik niet alle (sub)organisaties zien?

Je kan alleen die (sub)organisatie(s) zien die bepaald zijn in je roltoekenningen: dat zijn de (sub)organisaties die je zelf kan beheren of waarvoor je toegang kreeg van de roltoekenningsbeheerder. Wil je meer (sub)organisatie(s) zien, vraag toegang aan je lokale beheerder.

>Voor meer informatie over de verschillende gebruikersprofielen in Mijn eGov-rollenbeheer, bekijk de Quick View en de Wizard.